Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo štátnym orgánom v prípade kontroly

3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie,
telefónne číslo, e-mailová adresa.

4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré má spracované v bezpečnostných opatreniach.

6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registracii v e-schope na marketingové účely súhlasil so zasielaním
predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu alebo telefonickým kontaktovaním.

7. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresa sú poskytnuté na 
dobu piatich rokov.

8. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním. Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto
okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

9. Sme registrovaní na Úrade pre ochranu osobných údajov.